ФЕНИКС CL  neu  Новата генетика за отлични добиви в клиърфилд производството

  • Зрялост: средно ранен хибрид
  • Вегетационен период: 250-255 дни - Южна България,255-262 дни - Северна България
  • Височина: средно високи до високи растения: 170-175 cm
  • Развитие след поникване: мощно и бързо
  • Развитие през пролетта: умерено бързо до бързо
  • Цъфтеж: средно ранен, продължителен
  • Съдържание на масло: 45-48%
  • Посевна норма: 40-45 реколтирани растения/m2

ФЕНИКС CL  е подходящ за всички почвени типове и системи на производство - екстензивно и интензивно.

Притежава изключително бърз начален старт на есен,вследствие на което хибридът е подходящ за средно късни и късни дати за сеитба.

ФЕНИКС CL е селектиран за отглеждане при континентални условия.Отличната му студоустойчивост и толерантност на засушаване и стресови условия го прави подходящ за отглеждане във всички региони на страната.

ФЕНИКС CL е първият клиърфилд хибрид , който се отличава с невероятно висок добив и подобрена хербицидна толерантност.

НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ

Мероприятие Препоръки
Дата на сеитба Средно късна - късна сеитба
Посевна норма 40-45 кълнчеми семена м2
Растежен регулатор/есенен фунгицид Висока доза растежен регулатор във фаза 4-ти  ,6-ти лист
Есенно торене 100-200мл/дка Бор за подпомагане на студоустойчивостта.
Пролетно торене Максимум 40-45 % от азотната торова норма заедно със Сяра,внесени с първото торене
Растежен регулатор на пролет* Растежен регулатор,внесен при височина на растенията 25-40см,за регулиране растежа във височина,в комбинация със 100мл/дка Бор

*Не се препоръчва третиране с растежен регулатор при сухи условия,но внасяне на нормална доза фунгицид е задължителна.

  

ertrag_marktl

ertrag
Нuско         Вuсоко
oelgehalt
Нuско         Вuсоко
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
Нuско         Вuсоко
gesundheit
Нuско         Вuсоко
trockenstress
Нuско         Вuсоко
regenerationf
Нuско         Вuсоко
 

standorteignung

  

bestandesfuerung