SHERPA    HYBRID Z DOBRÉ RODINY

  • Nejoblíbenější hybrid všech dob, 165 000 osetých hektarů v ČR!
  • Rychlá tvorba mohutného kořenového systému
  • Hybrid s plnou výbavou do extrémů
  • Jistý partner pro praxi, jistota ve výnosu

Na podzim patří SHERPA k nejvzrůstnějším a nejrychleji rostoucím odrůdám. Má nízkou reakci na sníženou intenzitu zpracování půdy a chladné počasí. Je hybridem, který pravidelně snáší nejvyšší zatížení. Pozdní setí, setí do mulče, hnojení statkovými hnojivy – kejda, digestát, poškození herbicidem, zamokření pozemků, poškození mrazem, poškození jarním suchem. To vše jsou situace, se kterými se SHERPA v běžné praxi dokáže dobře vyrovnat. SHERPA umožňuje podle zkušeností z praxe bezproblémovou jednoduchou sklizeň (výmlatnost) podobně jako ROHAN. Výnosová reakce na růst regulující fungicidy je mírná až střední, tím umožňuje i základní úroveň technologie pěstování.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

S ohledem na rychlý počáteční vývoj rostlin je nutné při ranějších výsevech provést 1. regulaci porostu již na 4. – 5. pravém listu. Intenzivní doba kvetení a homogenní raná zralost.