PHOENIX CL  neu  STŘEDNĚ RANÝ A VÝNOSNÝ CL HYBRID

  • Nová výnosová úroveň CL hybridů
  • Rychlý počáteční vývoj
  • Vysoká stabilita vysokých výnosů

PHOENIX CL je středně raný hybrid ozimé řepky využívající Clearfield® technologie (tolerance vůči ú.l. imazamox). Hybrid poskytuje velmi vysoké výnosy semen s vysokou olejnatostí a střední HTS. Disponuje rychlým vzcházením a výbornou úrovní přezimování. Středně pozdní nástup do jarní vegetace a kvetení eliminuje poškození pozdními jarními mrazíky. Rostliny jsou středně vysoké 166 cm s vyšším počtem větví a dobrou odolností vůči chorobám a poléhání.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ

PHOENIX CL přináší vynikající meziročníkovou výnosovou stabilitu a díky své otužilosti a odolnosti vůči přísuškům také výjimečnou adaptabilitu ke kontinentálním klimatickým podmínkám. Rychlá pokryvnost pozemku zajišťuje rostlinám přirozenou konkurenční schopnost vůči plevelům. V kombinaci s CL technologii tak PHOENIX CL představuje unikátní řešení pro úspěšné pěstování řepky na pozemcích zatížených těžko hubitelnými plevely, jako jsou např. řepice, kakosty, úhorníky ad. Hybrid je vhodný pro středně rané až pozdní termíny setí. Vhodný pro vysokou i střední intenzitu pěstování.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Poznámka: Hybrid Clierfield technologie, středně raná sklizeň.