ACHAT    Hybrid pro intenzivní pěstování

  • Robustní, velmi výnosný hybrid
  • Olejnatost na úrovni řepky ozimé
  • Vhodný především pro intenzivní způsob pěstování

Robustní hybrid v sortimentu jarních řepek oslnil výnosem semen již v době svého registračního řízení. V pokusech ÚKZÚZ dosáhl 134 % průměru kontrolních odrůd a posunul tak výnosy jarní řepky na hranici 4 t semen z hektaru! V obsahu oleje dosahuje pro jarní řepku také rekordních hodnot: 48 % v sušině semen (ÚKZÚZ 2011–2014).

Z hlediska ranosti ke sklizni se jedná o středně raný hybrid. Výška porostu je střední až vyšší (137 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,0). Hybrid nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování a je vhodný především pro intenzivní způsob pěstování. Zdravotní stav je nadprůměrný. V odolnostech vyniká zejména vůči hlízence 7,0 a černím 6,9.